Očni centar Sreckovic
World Glaucoma Week 12-18 marta 2023.

World Glaucoma Week 12-18 marta 2023.

Svetska nedelja borbe protiv glaukoma je jedinstvena globalna inicijativa sa ciljem da se skrene pažnja na
glaukom kao jedan od vodećih uzroka prevantabilnog slepila u svetu.


Glaukom je bolest koja je u početku asimptomatska, ali vremenom kao rezultat oštećenja retinalnih
ganglijskih ćelija i oštećenja vidnog živca dolazi do razvoja karakterističnih defekata u vidnom polju.
Ukoliko se ne dijagnostikuje i ne leči dovodi do slepila.


Upravo zbog inicijalnog odsustva simptomatologije smatra se da je polovina razijenih glaukoma
nedijagnostikovana ili se dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi bolesti. Otuda ne iznenađuje podatak da je
glaukom vodeći uzrok slepila u Evropi i svetu. Preko 10% obolelih oslepi na oba oka ili ima značajan
obostrani gubitak vidnog polja u toku života.


Smatra se da su za nastanak bolesti odgovorni genetski faktori kao i prisustvo različitih komorbiditeta.
Najznačajniji faktori rizika za nastanak bolesti su povišen IOP i starija životna dob, pa se bolest retko
sreće pre četrdesete godine.


Dijagnoza se postavlja detaljnim oftalmološkim pregledom koji obuhvata merenje IOP, pregled na
biomikroskopu, pregled vidnog živca kao i izvođenjem kompjuterizovane perimetrije. Zadnjih godina
optička koherentna tomografija (OCT) postaje nezaobilazna metoda u dijagnostici i praćenju bolesti.
Rano otkrivanje i lečenje mogu sprečiti ili odložiti značajnije funkcionalno oštećenje.

Saznajte više na: http://www.worldglaucomaweek.org