Usluge

Kompletan oftalmolški pregled odraslih i dece 

 • Specijalistički pregled oftalmologa: određivanja vidne oštrine, pregleda prednjeg i zadnjeg segmenta oka, merenje očnog pritiska.

Korekcija refrakcionih anomalija

 • Određivanje vidne oštrine i propisivanje dioptrijskih naočara za daljinu i blizinu, propisivanje kontaktnih sočiva.

Automatska keratorefraktometrija

Tonometrija

 • Merenje očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska

 • Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) da se izmeri intraokularni pritisak. Na osnovu izmerenih vrednosti formira se dnevna kriva očnog pritiska.

Pahimetrija

 • Dijagnostička metoda merenje debljine rožnjaće koja se koristi kod različitih bolesti rožnjače i u cilju preciznijeg merenja intraokularnog pritiska.

Gonioskopija

 • Određivanje širine komornog ugla

Pregled prednjeg segmenta oka

 • Biomikroskopom se  pod velikim uveličanjem pregleda prednji segment oka (konjunktiva, beonjača, rožnjača, dužica, prednja očna komora, sočivo i prednji deo staklastog tela).

Dijagnostika i praćenje suvog oka (Schirmer test, TBUT, meibomografija)

Pregled očnog dna (fundus)

 • Pregled se obavlja u zavisnosti od potrebe na usku ili široku zenicu i obuhvata pregled papile očnog živca, makule (žute mrlje), retine i krvnih sudova.

Oftalmološki ultrazvučni pregled

 • A-scan koji se koristi za precizno merenje biometrijskih vrednosti različitih delova oka kao i merenje aksijalne dužine oka u cilju proračuna jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte. 
 • B-scan omogućava dvodimenzionalnu sliku promena u očnoj jabučici, optičkom nervu i orbitalnom tkivu. Ova dijagnostička metoda je primenjiva u stanjima neprovidnih optičkih medija (katarakte, krvarenja u staklastom telu) koja ometaju vizuelizaciju unutrašnjih struktura oka, pre svega kod sumnje na ablaciju mrežnjače, ablaciju horoidee, intraokularnih krvarenja, stranih tela,  u cilju diferencijalne dijagnoze bolesti mrežnjače, horoidee, intraokularnih tumora.
 • Pregled se obavalja na aparatu: Compact Touch 3 in 1 ultrasound system
   
  https://www.quantel-medical.com/products/ophthalmology/ultrasound/compact-touch

OCT optička koherentna tomografija očnog živca, žute mrlje i prednjeg segmenta

 • OCT (optička koherentna tomografija) sa angiografijom predstavlja neinvazivno,  bezkontaktno lasersko slojevno snimanje očnog živca,  retinalnih struktura i žute mrlje. Veliki broj snimaka 110000 A scan/s,  visoka aksijalna rezolucija 5μm, topografski način prikazivanja kao i integrisani softverski dijagnostički protokoli omogućavaju ranu dijagnozu i praćenje glaukoma, bolesti mrežnjače i žute mrlje kao i praćenje efekata lečenja. Takođe dijagnostiku i praćenje bolesti očnog živca u sklopu multiple sklerose i drugih neurodegenerativnih oboljenja nervnog sistema sa pratećom patologijom očnog živca.

Kompjutersko vidno polje

 • Kompjutersko merenje širine vidnog polja, u cilju dijagnostike oftalmoloških i neuroloških bolesti.

OPTOPOL 925

 Dijagnostika i praćenje glaukoma

 • Tonometrija, dnevna kriva, kompjuterizovano vidno polje, gonioskopija, pahimetrija, OCT lasersko snimanje očnog živca, OCT prednjeg segmenta oka
 • OCT (optička koherentna tomografija) je neinvazivna, bezkontaktna dijagnostička metoda laserskog slojevnog snimanja vidnog živca, sloja retinalnih nervnih vlakana i debljine mrežnjače (makularni ćelijski ganglijski kompleks) kojom je omogućeno sagledavanje i merenje poprečnih preseka. OCT omogućava topografski način prikazivanja navedenih struktura koji se mogu direktno porediti sa nalazom na očnom dnu, u cilju rane dijagnostike kao i praćenje efekata konzervativne i hirurške terapije glaukoma. 

  http://www.optopol.com/products/revo-nx

OPTOPOL Revo-NX

Dijagnostika i terapija bolesti mrežnječe i žute mrlje 

 • OCT (optička koherentna tomografija) – sa angiografijom predstavlja neinvazivno,  bezkontaktno snimanje retinalnih struktura i žute mrlje. Veliki broj snimaka 110000 A scan/s,  visoka aksijalna rezolucija 5μm, topografski način prikazivanja kao i integrisani softverski dijagnostički protokoli omogućavaju ranu dijagnozu i praćenje bolesti mrežnjače kao i praćenje efekata lečenja.

OPTOPOL Revo-NX

Intravitrealna injekcije anti-VEGF terapija

 • Savremena metoda u lečenju mnogih oboljenja mrežnjače i to: neovaskularna, vlažna forma staračke degeneracije žute mrlje (AMD), dijabetesna makulopatija (DME) / proliferetivna dijabetesna retinopatija (PDR), venske okluzije retine (OVCR), uveitis praćen CME (cistoidni edem makule), horoidalna neovaskularna membrana( CNVM ) u sklopu drugih bolesti retine i kod visoke miopije (Fuchs-ova makulopatija)

Ispitivanje prohodnosti suznih kanala

Operacije halaciona