Usluge

 • Kompletan oftalmolški pregled odraslih i dece 

Specijalistički pregled oftalmologa: određivanja vidne oštrine, pregleda prednjeg i zadnjeg segmenta oka, merenje očnog pritiska.

 • Korekcija refrakcionih anomalija

Određivanje vidne oštrine i propisivanje dioptrijskih naočara za daljinu i blizinu, propisivanje kontaktnih sočiva.

 • Automatska keratorefraktometrija

 • Tonometrija

Merenje očnog pritiska

 • Dnevna kriva očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) da se izmeri intraokularni pritisak. Na osnovu izmerenih vrednosti formira se dnevna kriva očnog pritiska

 • Pahimetrija

Dijagnostička metoda merenje debljine rožnjaće koja se koristi kod različitih bolesti rožnjače i u cilju preciznijeg merenja intraokularnog pritiska

 • Gonioskopija

Određivanje širine komornog ugla

 • Pregled prednjeg segmenta oka

Biomikroskopom se  pod velikim uveličanjem pregleda prednji segment oka (konjunktiva, beonjača, rožnjača, dužica, prednja očna komora, sočivo i prednji deo staklastog tela).

 • Dijagnostika i praćenje suvog oka (Schirmer test, TBUT, meibomografija)

 • Pregled očnog dna (fundus)

Pregled se obavlja u zavisnosti od potrebe na usku ili široku zenicu i obuhvata pregled papile očnog živca, makule (žute mrlje), retine i krvnih sudova.

 • Oftalmološki ultrazvučni pregled

A-scan koji se koristi za precizno merenje biometrijskih vrednosti različitih delova oka kao i merenje aksijalne dužine oka u cilju proračuna jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte. 

B-scan omogućava dvodimenzionalnu sliku promena u očnoj jabučici, optičkom nervu i orbitalnom tkivu. Ova dijagnostička metoda je primenjiva u stanjima neprovidnih optičkih medija (katarakte, krvarenja u staklastom telu) koja ometaju vizuelizaciju unutrašnjih struktura oka, pre svega kod sumnje na ablaciju mrežnjače, ablaciju horoidee, intraokularnih krvarenja, stranih tela,  u cilju diferencijalne dijagnoze bolesti mrežnjače, horoidee, intraokularnih tumora.

Aparat Compact Touch 3 in 1 ultrasound system https://www.quantel-medical.com/products/ophthalmology/ultrasound/compact-touch

 • OCT optička koherentna tomografijaošnog živca, žute mrlje i prednjeg segmenta

OCT (optička koherentna tomografija) sa angiografijom predstavlja neinvazivno,  bezkontaktno lasersko slojevno snimanje očnog živca,  retinalnih struktura i žute mrlje. Veliki broj snimaka 110000 A scan/s,  visoka aksijalna rezolucija 5μm, topografski način prikazivanja kao i integrisani softverski dijagnostički protokoli omogućavaju ranu dijagnozu i praćenje glaukoma, bolesti mrežnjače i žute mrlje kao i praćenje efekata lečenja. Takođe dijagnostiku i praćenje bolesti očnog živca u sklopu multiple sklerose i drugih neurodegenerativnih oboljenja nervnog sistema sa pratećom patologijom očnog živca.

Pregled se obavlja na aparatu OPTOPOL REVO NX-Spectral Domein OCT koji omogućava 110000 snimaka u sekundi,  aksijalna rezolucija 5μm http://www.optopol.com/products/revo-nx

 • Kompjutersko vidno polje

Kompjutersko merenje širine vidnog polja, u cilju dijagnostike oftalmoloških i neuroloških bolesti.

Pregled se obavlja na aparatu  OPTOPOL 925 http://www.optopol.com/products/pts-925w

 •  Dijagnostika i praćenje glaukoma

Tonometrija, dnevna kriva, kompjuterizovano vidno polje, gonioskopija, pahimetrija, OCT lasersko snimanje očnog živca, OCT prednjeg segmenta oka

OCT (optička koherentna tomografija) je neinvazivna, bezkontaktna dijagnostička metoda laserskog slojevnog snimanja vidnog živca, sloja retinalnih nervnih vlakana i debljine mrežnjače (makularni ćelijski ganglijski kompleks) kojom je omogućeno sagledavanje i merenje poprečnih preseka. OCT omogućava topografski način prikazivanja navedenih struktura koji se mogu direktno porediti sa nalazom na očnom dnu, u cilju rane dijagnostike kao i praćenje efekata konzervativne i hirurške terapije glaukoma. http://www.optopol.com/products/revo-nx

 • Dijagnostika i terapija bolesti mrežnječe i žute mrlje 

OCT (optička koherentna tomografija) – sa angiografijom predstavlja neinvazivno,  bezkontaktno snimanje retinalnih struktura i žute mrlje. Veliki broj snimaka 110000 A scan/s,  visoka aksijalna rezolucija 5μm, topografski način prikazivanja kao i integrisani softverski dijagnostički protokoli omogućavaju ranu dijagnozu i praćenje bolesti mrežnjače kao i praćenje efekata lečenja.

Pregled se obavlja na aparatu OPTOPOL REVO NX-Spectral Domein OCT koji omogućava 110000 snimaka u sekundi,  aksijalna rezolucija 5μm http://www.optopol.com/products/revo-nx

 • Intravitrealna injekcije anti-VEGF terapija

Savremena metoda u lečenju mnogih oboljenja mrežnjače i to: neovaskularna, vlažna forma staračke degeneracije žute mrlje (AMD), dijabetesna makulopatija (DME) / proliferetivna dijabetesna retinopatija (PDR), venske okluzije retine (OVCR), uveitis praćen CME (cistoidni edem makule), horoidalna neovaskularna membrana( CNVM ) u sklopu drugih bolesti retine i kod visoke miopije (Fuchs-ova makulopatija)

 • Ispitivanje prohodnosti suznih kanala
 • Operacije halaciona