Blog

Emitovanje veštačke plave svetlosti

70-75% osoba koje rade na računarima i koje su izložene emitovanju veštačke plave svetlosti duže od dva sata dnevno, imaju problem sa vidom.
Plava svetlost se emituje svuda oko nas: ekrani na uređajima koje koristimo svakodnevno, noćna rasveta na ulicama, vestačka rasveta po zatvorenim objektima, rasveta i ekeani koji se koristi u automobilskoj industriji…